Till sidans innehåll | Välj annat område | Sök

2010

 

Val till kommunfullmäktige i Botkyrka - Ålder och kön - Botkyrka 56 Norsborg småhusområde

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2010-09-20

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor Ej svensk medborgare Folkbokförd utomlands
Botkyrka 56 Norsborg småhusområde 1079 19,8% 27,7% 25,9% 26,5% 8,2% 50,1% 49,9% 4,4%  
Summa 1079 19,8% 27,7% 25,9% 26,5% 8,2% 50,1% 49,9% 4,4%

http://www.val.se