Fördelning av valkretsmandat - kommunfullmäktigval

Antalet personer som har rösträtt i kommunen delas med det antal mandat som gäller för kommunen. Därefter delas antalet personer som har rösträtt i varje valkrets med det tal som uppkom vid beräkningen. Varje gång som antalet röstberättigade i är jämnt delbart med detta tal får den valkretsen ett mandat (Omgång 1). Kvarvarande mandat tillförs kretsarna i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen (Omgång 2).

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Göteborg, Hisingen 106 708 21 0,4757 1 22
Göteborg, Öster 98 778 19 0,87974 1 20
Göteborg, Centrum 96 323 19 0,38565 0 19
Göteborg, Väster 100 662 20 0,25891 0 20
Summa 402 471 79 81