Fördelning av valkretsmandat - kommunfullmäktigval

Antalet personer som har rösträtt i kommunen delas med det antal mandat som gäller för kommunen. Därefter delas antalet personer som har rösträtt i varje valkrets med det tal som uppkom vid beräkningen. Varje gång som antalet röstberättigade i är jämnt delbart med detta tal får den valkretsen ett mandat (Omgång 1). Kvarvarande mandat tillförs kretsarna i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen (Omgång 2).

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
Eskilstuna Västra 20 150 21 0,48681 0 21
Torshälla-Kafjärden 18 638 19 0,8745 1 20
Eskilstuna Kloster 17 906 19 0,09393 0 19
Eskilstuna Sydöstra 17 391 18 0,54477 1 19
Summa 74 085 77 79