Fördelning av valkretsmandat - kommunfullmäktigval

Antalet personer som har rösträtt i kommunen delas med det antal mandat som gäller för kommunen. Därefter delas antalet personer som har rösträtt i varje valkrets med det tal som uppkom vid beräkningen. Varje gång som antalet röstberättigade i är jämnt delbart med detta tal får den valkretsen ett mandat (Omgång 1). Kvarvarande mandat tillförs kretsarna i tur och ordning efter de överskott som uppstår vid beräkningen (Omgång 2).

Ladda ner XML-filen som använts för att generera dessa data. Motsvarande data semikolon-separerat, eller i Excel-format.

Valkrets Röstberättigade Omgång 1 Rest Omgång 2 Mandat
1 Södermalm-Enskede 128 812 19 0,80839 1 20
2 Bromma-Kungsholmen 100 669 15 0,48063 0 15
3 Norrmalm-Östermalm-Gamla Stan 112 144 17 0,24523 0 17
4 Östra Söderort 107 267 16 0,49525 1 17
5 Västra Söderort 103 931 15 0,98225 1 16
6 Yttre Västerort 103 970 15 0,98825 1 16
Summa 656 793 97 101