Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bolaget-Nikkaluoktavägen 695 4 720 29
Centrum norra 782 4 799 21
Centrum södra 1 319 18 1 341 40
Högalid 1 036 12 1 057 33
Jukkasjärvi 933 34 967 68
Järnvägen 870 9 890 29
Kiruna nordost 1 056 36 1 069 49
Kiruna sydost 1 289 9 1 341 61
Lombolo mellersta 1 233 5 1 256 28
Lombolo västra 883 11 936 64
Lombolo östra 1 322 14 1 356 48
Luossavaara-Abisko 1 294 20 1 319 45
Sandstensberget 793 5 817 29
Triangeln 948 10 976 38
Tuolluvaara-Kurravaara 1 310 21 1 334 45
Östermalm 1 061 11 1 086 36
Övre Norrmalm 1 031 7 1 056 32
Kiruna 17 855 230 18 320 695

http://www.val.se