Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bodsvedjan 721 5 731 15
Bredåker 538 4 544 10
Centralskolan 1 073 7 1 082 16
Erikslund 1 097 5 1 112 20
Fagernäs 842 5 843 6
Gunnarsbyn 584 5 592 13
Harads 1 151 7 1 169 25
Heden 898 4 907 13
Prästholmen 1 276 7 1 310 41
Ringvägen 892 3 904 15
Sanden 1 479 9 1 497 27
Skogså 447 3 447 3
Stadshuset 1 323 26 1 327 30
Svartbjörsbyn 1 328 9 1 336 17
Sveafältet 1 095 9 1 142 56
Sävast 1 033 13 1 050 30
Sävastön 1 304 5 1 341 42
Torpgärdan N 970 11 980 21
Torpgärdan S 1 484 13 1 490 19
Trångfors 1 047 6 1 052 11
Unbyn 494 0 497 3
Vittjärv 524 3 530 9
Boden 21 600 159 21 883 442

http://www.val.se