Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Junosuando-Kangos 726 10 735 19
Korpilombolo 763 4 783 24
Muodoslompolo-Kaunisvaara 769 9 802 42
Pajala 2 043 42 2 147 146
Tärendö 797 6 799 8
Pajala 5 098 71 5 266 239

http://www.val.se