Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hedenäset 593 11 679 97
Kuivakangas 849 14 898 63
Svanstein 735 25 782 72
Övertorneå 1 384 37 1 636 289
Övertorneå 3 561 87 3 995 521

http://www.val.se