Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gammelgården 876 4 890 18
Innanbäcken 1 454 5 1 504 55
Kalix C 1 547 19 1 598 70
Kalix V 1 386 5 1 407 26
Morjärv 419 4 443 28
Näsbyn 1 588 19 1 670 101
Risön 1 251 8 1 315 72
Sangis 1 069 10 1 156 97
Stenbäcken 1 335 18 1 371 54
Töre 1 198 10 1 240 52
Ytterbyn 1 215 10 1 230 25
Kalix 13 338 112 13 824 598

http://www.val.se