Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björksele 795 7 815 27
Forsdala 1 278 9 1 303 34
Kattisavan 526 2 534 10
Knaften 799 5 798 4
Lycksele 1 708 35 1 720 47
Norrmalm 1 663 13 1 675 25
Södermalm 1 336 15 1 369 48
Villaryd 1 751 9 1 774 32
Lycksele 9 856 95 9 988 227

http://www.val.se