Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Backen 1 239 8 1 259 28
Berghem Norra 963 9 996 42
Berghem Södra 2 027 25 2 098 96
Brännland 1 613 11 1 642 40
Bullmark 1 018 4 1 041 27
Böleå 1 838 35 1 845 42
Böleäng Västra 1 430 9 1 448 27
Böleäng Östra 990 5 1 007 22
Carlshem Västra 1 429 21 1 472 64
Carlshem Östra 1 470 30 1 517 77
Centrum 1 740 74 1 728 62
Centrum Västra 2 490 41 2 503 54
Centrum Östra 1 523 28 1 524 29
Ersmark 1 209 4 1 221 16
Grubbe Norra 1 224 13 1 234 23
Grubbe Södra 1 316 18 1 324 26
Haga Norra 844 12 853 21
Haga Södra 1 663 33 1 673 43
Hissjö 935 8 942 15
Holmsund Södra 1 297 19 1 313 35
Holmsund Västra 1 412 24 1 445 57
Holmsund Östra 1 833 26 1 846 39
Hörnefors Västra 1 368 12 1 381 25
Hörnefors Östra 2 023 16 2 038 31
Innertavle 714 7 720 13
Kronoparken 1 336 12 1 342 18
Marieberg 1 089 16 1 117 44
Mariedal 1 274 6 1 294 26
Mariehem 1 272 21 1 356 105
Mariehemsgård 923 18 927 22
Mariehemshöjd 1 983 19 2 087 123
Mellan Ersboda 1 586 35 1 659 108
Nydalahöjd 1 447 20 1 517 90
Obbola 1 947 25 1 979 57
Röbäck 1 771 14 1 795 38
Sandabrånet 1 786 23 1 802 39
Sandbacka 1 628 24 1 634 30
Sofiehem 1 201 12 1 235 46
Stöcke 1 694 15 1 708 29
Sävar Västra 1 273 7 1 283 17
Sävar Östra 1 365 11 1 376 22
Tavelsjö 1 700 16 1 704 20
Tomtebo 2 455 28 2 583 156
Täfteå 1 007 9 1 013 15
Umedalen 1 923 16 1 977 70
Universitetsområdet 2 527 39 2 631 143
Västerslätt 1 445 10 1 452 17
Västra Ersboda 1 726 20 1 781 75
Västteg 1 679 21 1 679 21
Ytterhiske 1 616 10 1 642 36
Yttersjö 1 323 5 1 344 26
Ålidhem Södra 1 305 21 1 381 97
Ålidhem Västra 1 580 78 1 753 251
Ålidhem Östra 1 627 24 1 874 271
Östermalm 2 211 32 2 242 63
Östra Ersboda 2 188 43 2 306 161
Östteg 1 632 18 1 649 35
Umeå 87 127 1 160 89 192 3 225

http://www.val.se