Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Åsele C 1 362 16 1 373 27
Åsele omland 1 129 7 1 185 63
Åsele 2 491 23 2 558 90

http://www.val.se