Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Baksjönäs 1 391 8 1 400 17
Dikanäs 355 3 355 3
Latikberg 450 3 456 9
Lövliden 817 4 834 21
Nästansjö 394 1 398 5
Skansholm 662 6 669 13
Vilhelmina 1 184 16 1 174 6
Vilhelmina-Saxnäs 411 2 416 7
Vilhelmina 5 664 43 5 702 81

http://www.val.se