Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Vännäs C 1 373 10 1 383 20
Vännäs S 1 352 13 1 357 18
Vännäs V 1 547 11 1 557 21
Vännäsby 1 232 8 1 235 11
Östra byaområdet 820 3 831 14
Vännäs 6 324 45 6 363 84

http://www.val.se