Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Dorotea 1 917 12 1 937 32
Risbäck 434 2 450 18
Dorotea 2 351 14 2 387 50

http://www.val.se