Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gargnäs 417 1 448 32
Sorsele 1 761 14 1 790 43
Sorsele 2 178 15 2 238 75

http://www.val.se