Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gunnarn 545 6 545 6
Hemavan 553 18 558 23
Luspen 1 597 10 1 629 42
Slussfors 470 4 485 19
Tärnaby 693 17 695 19
Vallnäs 1 192 8 1 204 20
Storuman 5 050 63 5 116 129

http://www.val.se