Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Malå 1 1 294 14 1 293 13
Malå 2 1 344 8 1 358 22
Malå 2 638 22 2 651 35

http://www.val.se