Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bastuträsk 641 8 648 15
Norsjö 2 227 6 2 251 30
Norsjövallen 579 4 586 11
Norsjö 3 447 18 3 485 56

http://www.val.se