Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bygdeå 1 485 10 1 500 25
Nysätra-Ånäset 1 379 6 1 388 15
Robertsfors 1 908 13 1 937 42
Överklinten 636 2 645 11
Robertsfors 5 408 31 5 470 93

http://www.val.se