Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hällnäs 989 9 1 038 58
Tvärålund 1 121 9 1 129 17
Vindelns västra 1 356 12 1 367 23
Vindelns östra 974 7 989 22
Vindeln 4 440 37 4 523 120

http://www.val.se