Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gräsmyr 759 5 766 12
Håknäs 481 0 487 6
Levar 851 6 855 10
Lögdeå 932 2 942 12
Norrfors 522 2 532 12
Rundvik 660 7 674 21
Vallen 1 519 16 1 534 31
Nordmaling 5 724 38 5 790 104

http://www.val.se