Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Funäsdalen 1 607 39 1 618 50
Glöte 318 0 329 11
Hede 1 260 30 1 250 20
Lillhärdal 622 7 630 15
Sveg V 1 180 21 1 218 59
Sveg yttre 958 10 984 36
Sveg Ö 862 11 892 41
Vemdalen 679 7 681 9
Ytterhogdal-Överhogdal 754 11 766 23
Älvros-Ängersjö 352 1 360 9
Härjedalen 8 592 137 8 728 273

http://www.val.se