Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hackås 925 13 924 12
Klövsjö 400 7 401 8
Kyrkbygden 516 1 518 3
Myrviken 929 5 943 19
Rätan 554 3 560 9
Storsjö 248 2 258 12
Svenstavik 1 254 5 1 284 35
Vigge 561 2 566 7
Åsarna 566 5 581 20
Berg 5 953 43 6 035 125

http://www.val.se