Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Duved 765 15 785 35
Hallen 683 8 683 8
Järpen 1 338 17 1 366 45
Kall 470 10 486 26
Marby 310 3 308 1
Mattmar 466 4 472 10
Mörsil 790 5 809 24
Storlien 238 11 255 28
Undersåker 1 052 21 1 072 41
Åre 1 825 33 1 853 61
Åre 7 937 127 8 089 279

http://www.val.se