Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Alsenbygden 986 7 1 003 24
Aspås 722 4 730 12
Dvärsätt 909 8 917 16
Föllinge-Laxsjö-Hotagen 1 470 15 1 503 48
Krokom 1 528 28 1 540 40
Kyrkbygden 461 3 468 10
Nälden 1 263 16 1 291 44
Offerdalsbygden 1 608 17 1 628 37
Ås Norra 1 355 12 1 371 28
Ås Södra 491 3 496 8
Krokom 10 793 113 10 947 267

http://www.val.se