Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bodsjö 332 2 338 8
Bräcke 1 1 160 15 1 204 59
Bräcke 2 635 9 637 11
Gällö 1 046 7 1 091 52
Kälarne 1 184 14 1 201 31
Pilgrimstad 351 1 357 7
Sundsjö 671 6 681 16
Bräcke 5 379 54 5 509 184

http://www.val.se