Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Borgvattnet 175 2 177 4
Döviken 528 1 532 5
Fors 1 092 5 1 124 37
Hammaren 1 628 11 1 642 25
Stugubyn 1 120 8 1 125 13
Ragunda 4 543 27 4 600 84

http://www.val.se