Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Boteå 716 10 727 21
Ed 603 4 604 5
Graninge 395 5 401 11
Helgum 656 4 675 23
Hullsta 1 363 4 1 404 45
Junsele 1 203 10 1 222 29
Långsele N 1 432 10 1 455 33
Långsele S 523 3 529 9
Prästbordet 1 064 14 1 056 6
Ramsele 1 279 5 1 294 20
Remsle 1 418 9 1 427 18
Resele 503 7 504 8
Skärvsta 1 062 15 1 086 39
Trästa 1 434 9 1 451 26
Ådalsliden 957 6 977 26
Ödsgård 434 6 438 10
Önsta 1 326 7 1 367 48
Sollefteå 16 368 128 16 617 377

http://www.val.se