Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bjärtrå 1 163 11 1 193 41
Björsta 1 019 16 1 041 38
Blästa 1 129 7 1 153 31
Bollsta 758 6 776 24
Centrum 1 555 9 1 583 37
Docksta 748 1 762 15
Frånö-Lunde 1 172 7 1 209 44
Gumås 1 433 12 1 433 12
Nora - Skog 1 297 9 1 329 41
Nordingrå 1 202 21 1 212 31
Nyland 1 537 9 1 555 27
Ullånger 951 5 959 13
Väja-Dynäs 655 3 669 17
Östby 966 7 979 20
Kramfors 15 585 123 15 853 391

http://www.val.se