Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Alnö-Karlsvik 1 371 11 1 390 30
Alnö-Rökland 1 710 10 1 736 36
Alnö-Vi N 1 650 8 1 685 43
Alnö-Vi S 1 363 9 1 367 13
Attmar 1 347 8 1 359 20
Granloholm mellersta 1 396 13 1 457 74
Granloholm V 1 274 17 1 291 34
Granloholm Ö 1 180 28 1 181 29
Indal 1 435 8 1 445 18
Liden-Holm 1 075 7 1 078 10
Nacksta V 1 479 13 1 626 160
Nacksta Ö 1 475 14 1 586 125
Njurunda N 1 614 7 1 679 72
Njurunda S 1 791 13 1 807 29
Njurunda-Essvik-Kvissleby 1 689 17 1 702 30
Njurunda-Kyrkmon 1 677 10 1 697 30
Njurunda-Nolby 1 192 5 1 229 42
Njurunda-Nyland 1 599 11 1 606 18
Njurunda-Svartvik 686 12 701 27
Norrmalm V 1 106 15 1 103 12
Norrmalm Ö 1 160 8 1 168 16
Sallyhill 903 9 917 23
Selånger nedre N 1 046 9 1 052 15
Selånger nedre S 1 514 9 1 523 18
Selånger övre V 1 328 8 1 328 8
Selånger övre Ö 1 544 8 1 559 23
Sidsjö-Böle 1 518 14 1 526 22
Skön-Bosvedjan 1 999 16 2 020 37
Skön-Byn 1 689 17 1 701 29
Skön-Fillan 1 494 14 1 551 71
Skön-Finsta 1 265 9 1 339 83
Skön-Haga N 1 745 34 1 746 35
Skön-Haga S 1 582 19 1 608 45
Skön-Heffners 1 193 17 1 260 84
Skön-Korsta 1 277 16 1 291 30
Skön-Kyrkbygden 1 065 10 1 078 23
Skön-Ortviken 1 469 8 1 494 33
Skönsmon V 1 630 18 1 637 25
Skönsmon Ö 1 670 20 1 714 64
Stenstaden 1 791 49 1 818 76
Stöde N 1 123 5 1 124 6
Stöde S 1 292 6 1 299 13
Sättna 1 243 8 1 244 9
Södermalm mellersta 1 896 25 1 892 21
Södermalm V 1 155 12 1 164 21
Södermalm Ö 1 772 63 1 740 31
Tuna Matfors 1 031 3 1 036 8
Tuna mellersta 1 537 17 1 543 23
Tuna V 1 197 9 1 198 10
Tuna Ö 803 5 809 11
Västermalm N 1 323 19 1 338 34
Västermalm S 1 173 21 1 184 32
Östermalm Ö 1 492 20 1 501 29
Sundsvall 74 028 761 75 127 1 860

http://www.val.se