Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Brunne-Viksjö 1 155 16 1 167 28
Brännan 1 022 13 1 022 13
Centrum N 1 219 17 1 251 49
Centrum S 1 349 23 1 369 43
Eriksdal-Gånsviksdalen-Prästjorden 1 104 13 1 134 43
Gådeåstaden-Lägret-Torsvik 829 10 876 57
Häggdånger 425 1 428 4
Hälletorp-Framnäs-Baldershage 1 338 9 1 351 22
Härnön 1 447 20 1 470 43
Högsjö 1 236 14 1 252 30
Kullen-Rotudden 1 021 19 1 025 23
Norrstaden 1 413 18 1 428 33
Säbrå mellersta 1 424 9 1 430 15
Säbrå N 1 761 21 1 755 15
Säbrå S 1 186 16 1 195 25
Änget-Murbegsstaden 1 443 14 1 484 55
Härnösand 19 372 233 19 637 498

http://www.val.se