Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Timrå-Ala 890 8 903 21
Timrå-Bergeforsen 1 480 20 1 485 25
Timrå-Böle 1 613 13 1 661 61
Timrå-Ljustorp 795 4 802 11
Timrå-Nyvivsta 1 301 11 1 319 29
Timrå-Sörberge 1 876 20 1 876 20
Timrå-Söråker 1 486 12 1 512 38
Timrå-Timrådalen 1 613 10 1 628 25
Timrå-Tynderö 616 4 620 8
Timrå-Vivsta 2 004 6 2 068 70
Timrå 13 674 108 13 874 308

http://www.val.se