Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Arbrå Centrum 1 008 13 1 007 12
Arbrå-Flästa 1 223 10 1 223 10
Arbrå-Undersvik 1 326 8 1 334 16
Bollnäs Centrum 1 506 7 1 512 13
Bollnäs-Björktjära 1 377 7 1 399 29
Bollnäs-Granberg 1 096 6 1 104 14
Bollnäs-Hamre 1 181 7 1 193 19
Bollnäs-Hå 898 3 899 4
Bollnäs-Kilberg 1 377 11 1 391 25
Bollnäs-Lottefors 1 049 5 1 052 8
Bollnäs-Ren 1 063 10 1 071 18
Bollnäs-Sävsberg 1 329 15 1 346 32
Bollnäs-Söräng 754 6 754 6
Bollnäs-Torsberg 1 737 18 1 799 80
Hanebo Centrum 1 393 4 1 414 25
Hanebo-Segersta 1 432 10 1 439 17
Rengsjö 1 034 9 1 041 16
Bollnäs 20 783 149 20 978 344

http://www.val.se