Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bergvik 1 275 14 1 297 36
Ljusne N 1 344 13 1 366 35
Ljusne S 709 4 739 34
Marma 528 0 540 12
Mo 947 6 954 13
Norrala 774 7 774 7
Sandarne 1 636 7 1 658 29
Skog 820 7 833 20
Stugsund 1 132 11 1 146 25
Söderala 1 532 13 1 543 24
Söderhamn C1 1 548 16 1 566 34
Söderhamn C2 1 158 7 1 186 35
Söderhamn C3 843 15 848 20
Söderhamn N 1 241 21 1 245 25
Söderhamn S 1 356 8 1 363 15
Söderhamn V 501 10 524 33
Söderhamn Ö 1 086 14 1 090 18
Trönö 684 6 683 5
Vågbro 1 460 10 1 475 25
Söderhamn 20 574 189 20 830 445

http://www.val.se