Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björksätra Norra 1 165 110 1 200 145
Björksätra Södra 1 082 11 1 108 37
Centrum Norra 1 894 24 1 918 48
Centrum Södra 1 364 12 1 391 39
Gästrike-Hammarby 520 4 529 13
Hantverkarbacken-Hedgrind 1 068 26 1 065 23
Jäderfors 402 2 412 12
Järbo Västra 876 4 899 27
Järbo Östra 1 150 15 1 155 20
Kungsgården 1 357 12 1 371 26
Murgården Norra 1 817 8 1 890 81
Murgården Södra 1 553 14 1 579 40
Norrsätra 711 13 749 51
Sandbacka 1 426 18 1 436 28
Storvik 1 480 13 1 492 25
Storvik Centrala 958 18 964 24
Sätra 1 465 15 1 487 37
Vallhov 1 624 18 1 659 53
Västanbyn 1 636 15 1 643 22
Årsunda 1 751 11 1 759 19
Åshammar 777 4 793 20
Örta 1 528 24 1 545 41
Österfärnebo 1 124 15 1 118 9
Sandviken 28 728 406 29 162 840

http://www.val.se