Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bergsjö 1 791 10 1 803 22
Gnarp 1 778 15 1 803 40
Harmånger-Ilsbo 1 530 10 1 550 30
Hassela-Älgered 1 076 10 1 084 18
Jättendal-Stocka-Strömsbruk 1 457 13 1 494 50
Nordanstig 7 632 58 7 734 160

http://www.val.se