Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Alfta N 1 811 16 1 821 26
Alfta S 1 810 15 1 820 25
Edsbyn 1 866 10 1 875 19
Ovanåker N 1 921 21 1 913 13
Ovanåker V 1 932 9 1 959 36
Ovanåker 9 340 71 9 388 119

http://www.val.se