Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Ockelbo Byar 1 723 9 1 745 31
Ockelbo Norra 1 275 4 1 287 16
Ockelbo Södra 1 789 24 1 791 26
Ockelbo 4 787 37 4 823 73

http://www.val.se