Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Björkås 731 12 739 20
Blötberget-Gonäs 947 5 970 28
Fredriksberg 753 1 778 26
Högberget 1 129 17 1 135 23
Karlberg 969 10 979 20
Knutsbo 1 381 21 1 404 44
Kyrkbyn-Nyhammar 1 460 9 1 490 39
Lorentsberga 1 393 12 1 401 20
Ludvika gård 1 398 10 1 444 56
Ludvika Ulrika 1 241 59 1 221 39
Magneten 1 103 24 1 113 34
Marnäs 1 366 26 1 374 34
Näset 1 047 7 1 077 37
Rävvåla 696 4 705 13
Stallbacken 897 8 914 25
Sunnansjö 850 2 876 28
Sörvik-Håksberg 1 543 14 1 552 23
Öraberget 1 244 5 1 291 52
Ludvika 20 148 246 20 463 561

http://www.val.se