Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Avesta C 1 624 24 1 654 54
Avesta N-Högbo 1 751 27 1 771 47
Avesta S 1 637 14 1 687 64
Avesta V-Bengtsbo-Nyhyttan 1 511 12 1 562 63
By 921 11 930 20
Folkärna 1 129 5 1 135 11
Fors 1 039 12 1 048 21
Horndal 1 131 8 1 173 50
Karlbo 1 563 6 1 582 25
Krylbo 1 661 23 1 701 63
Skogsbo C-Grytnäs gärde 1 757 14 1 772 29
Skogsbo N-Rutbo-Grytnäs 1 687 20 1 688 21
Avesta 17 411 176 17 703 468

http://www.val.se