Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Garpenberg 725 8 773 56
Hedemora NV 2 044 24 2 061 41
Hedemora NÖ 1 713 16 1 736 39
Hedemora SV 1 964 22 1 989 47
Hedemora SÖ 2 057 11 2 093 47
Husby 1 150 9 1 167 26
Långshyttan 1 440 6 1 537 103
Vikmanshyttan 855 7 882 34
Hedemora 11 948 103 12 238 393

http://www.val.se