Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Gustafs N 1 531 12 1 535 16
Gustafs S 967 7 976 16
Stora Skedvi 1 834 12 1 863 41
Säter 1 1 251 9 1 271 29
Säter 2 1 302 10 1 312 20
Säter 3 1 698 10 1 712 24
Säter 8 583 60 8 669 146

http://www.val.se