Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Bergslagsbyn 1 344 8 1 372 36
Bullermyren 1 241 15 1 323 97
Centrum - Mjälga 1 493 87 1 468 62
Domnarvet V 1 719 21 1 757 59
Domnarvet Ö 1 295 12 1 315 32
Färjegårdarna - Årby - Hytting 1 532 17 1 550 35
Gylle - Åselby 1 450 8 1 461 19
Gylletäppan 1 383 12 1 398 27
Hagalund N 1 344 17 1 398 71
Hagalund V 1 665 19 1 668 22
Hagalund Ö - Ringen 1 389 18 1 417 46
Hushagen - Forssa 1 496 14 1 530 48
Jakobsgårdarna 1 573 19 1 704 150
Kvarnsveden V 2 199 27 2 234 62
Kvarnsveden Ö 1 380 18 1 401 39
Kyrkbygden - Söder Tuna 1 932 12 1 951 31
Mats Knuts - Nygårdarna 1 181 10 1 189 18
Norr Amsberg 997 6 1 011 20
Ornäs 1 341 12 1 347 18
Skräddarbacken 1 319 19 1 333 33
Tjärna Ängar - Paradiset 1 505 19 1 733 247
Tjärna Ängar - Övre Tjärna 1 100 4 1 162 66
Torsång 1 082 8 1 080 6
Väster Tuna - Idkerberget 1 473 16 1 483 26
Östermalm 1 787 20 1 842 75
Borlänge 36 220 438 37 127 1 345

http://www.val.se