Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Aspeboda 1 002 12 1 007 17
Bjursås V 1 251 5 1 262 16
Bjursås Ö och Sågmyra 1 512 25 1 525 38
Boda och Toftbyn 1 118 11 1 127 20
Bojsenburg 1 241 12 1 308 79
Borgärdet och Lumsheden 1 586 18 1 599 31
Britsarvet 1 190 17 1 187 14
Danholn och Karlsbyheden 1 026 14 1 029 17
Elsborg 1 112 9 1 148 45
Enviken 1 316 16 1 329 29
Gruvan 1 729 56 1 703 30
Gruvriset 1 423 9 1 436 22
Grycksbo 1 494 11 1 533 50
Herrhagen 1 265 18 1 311 64
Hosjö Näs 1 350 23 1 363 36
Hosjö Sandviken 1 107 12 1 127 32
Hyttgården 1 211 22 1 212 23
Hälsingberg 1 396 8 1 417 29
Hälsinggården 1 532 18 1 553 39
Karlberg 1 650 21 1 707 78
Kristine 961 62 915 16
Kvarnberget och Ö Främby 1 552 19 1 584 51
Kyrkbacken 1 219 26 1 223 30
Källviken och V Främby 1 140 20 1 152 32
Kämparvet 1 075 15 1 093 33
Linghed 671 6 687 22
Lugnet 1 077 27 1 085 35
Nedre Norslund 1 133 17 1 183 67
Slätta 896 5 904 13
Stenslund 1 154 20 1 157 23
Sundbornsbyn 1 117 17 1 121 21
Vika 1 266 19 1 275 28
Ångbryggeriet 958 7 984 33
Östanfors 967 20 965 18
Övre Norslund 1 176 15 1 184 23
Falun 42 873 632 43 395 1 154

http://www.val.se