Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Färnäs-Nusnäs-Garsås 1 620 10 1 632 22
Klockarhagen 1 072 7 1 118 53
Morkarlby-Långlet-Oxberg 1 504 8 1 514 18
Noret Norra-Bergkarlås 1 659 16 1 730 87
Noret Södra 1 012 7 1 040 35
Sollerö 1 318 14 1 328 24
Stranden 1 846 43 1 832 29
Utmeland-Hånåkni 1 620 14 1 636 30
Vika-Venjan 1 057 1 1 095 39
Våmhus-Bonäs 1 338 4 1 345 11
Öna-Östnor 1 889 9 1 908 28
Mora 15 935 133 16 178 376

http://www.val.se