Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Hagge-Harnäs m.fl. 1 259 12 1 266 19
Morgårdshammar-Gubbo 1 561 11 1 583 33
Smedjebacken C 1 044 16 1 064 36
Smedjebacken N 1 368 8 1 385 25
Smedjebacken S 1 258 4 1 285 31
Söderbärke-Malingsbo 1 614 28 1 623 37
Sörbo-Vad 432 3 444 15
Smedjebacken 8 536 82 8 650 196

http://www.val.se