Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Idre 962 19 1 006 63
Kyrkbyn 1 646 18 1 650 22
Rot 968 2 983 17
Särna 883 12 911 40
Väster-Myckeläng 759 1 761 3
Åsen 560 6 562 8
Älvdalen 5 778 58 5 873 153

http://www.val.se