Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Orsa Mellersta 1 340 26 1 364 50
Orsa Södra 1 327 8 1 345 26
Orsa Västra 769 12 762 5
Orsa Östra 1 380 22 1 434 76
Skattungbyn-Kallmora 621 5 639 23
Orsa 5 437 73 5 544 180

http://www.val.se