Röstberättigade vid val till Riksdag, landstings- och kommunfullmäktige

R-val
Röstberättigade vid riksdagsval
UV
Därav utvandrade svenska medborgare
K-val
Röstberättigade vid kommunala val
Utl.
Därav utländska medborgare
Valdistrikt R-val UV K-val Utl.
Boda-Gärdsjö 1 548 16 1 553 21
Ore 961 13 974 26
Rättvik C 1 606 27 1 604 25
Rättvik S 1 634 14 1 655 35
Rättvik V 1 551 15 1 559 23
Vikarbyn 1 493 14 1 516 37
Rättvik 8 793 99 8 861 167

http://www.val.se